Activus

Darmowe dostawy powyżej 150zł
Przejdź do sklepu

Infolinia  500 099 992

REGULAMIN WYKORZYSTANIA VOUCHERÓW

I. Informacje wstępne.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Voucherów.

II. Definicje.

 1. Voucher – bon wydany na okaziciela, sprzedawany w Sklepie internetowym „ACTIVUS”, uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za towary oferowane do sprzedaży w Sklepie internetowym www.activus-sport.pl;
 2. Nabywca – osoba fizyczna dokonująca zakupu Vouchera w Sklepie internetowym;
 3. Posiadacz – osoba realizująca Voucher;
 4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
 5. Sklep internetowy – strona internetowa, na której oferowane są do sprzedaży Towary oraz Vouchery, działająca w domenie www.activus-sport.pl;
 6. Towar – produkt przedstawiony do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, mogący być przedmiotem transakcji przy użyciu Vouchera;
 7. Wydawca – oznacza STANISŁAWA MAĆKOWIAKA prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą STANISŁAW MAĆKOWIAK „ACTIVUS” wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności ul. Ignacego Paderewskiego 20, 62-052 Komorniki i adres do doręczeń: ul. Henryka Opieńskiego 1, 60-685 Poznań, NIP 9720572427, REGON 634599954, adres poczty elektronicznej: sklep@activus-sport.pl, numer telefonu: 618 218 321.]

III. Warunki ogólne.

 1. Wydawca oferuje do nabycia w Sklepie internetowym Vouchery o wartości  50,00zł, 100,00zł, 150,00zł, 200,00zł (ceny zawierają 23% VAT). Za każdy Voucher Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną Vouchera.
 2. Wartość Voucherów oraz ich wzory opublikowane są na stronie internetowej www.activus-sport.pl.
 3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
 4. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Vouchera i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Vouchera za towary nabywane przez Posiadacza.
 5. Voucher może być wykorzystany wyłącznie do nabycia towarów w Sklepie internetowym.
 6. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
 7. Okres ważności Vouchera wynosi 12 miesięcy od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Vouchera. Niewykorzystanie Vouchera w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Vouchera i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
 8. Wydanie Vouchera nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia towarów.

IV. Realizacja Bonu Podarunkowego.

 1. Posiadacz Vouchera ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:

  a. Voucher stanowi formę zapłaty za towar nabyty w Sklepie internetowym;
  b. Posiadacz Vouchera może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Vouchera na towary dostępne w Sklepie internetowym www.activus-sport.pl;
  c. W przypadku zakupu towaru o wartości niższej niż wartość Vouchera, Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty;
  d. W przypadku zakupu towaru o wartości wyższej niż wartość Vouchera, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę;
  e. Voucher posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Vouchera nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Vouchera, nie można nim dokonywać płatności;
  f. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Vouchera przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane;
  g. Na Voucherach, które są przeznaczone do wykorzystania w Sklepie internetowym, jest umieszczony Kod Vouchera, który należy wprowadzić w Koszyku w polu „ Kod rabatowy / voucher”. Wartość Vouchera zostanie automatycznie odjęta od zamówienia.
  h. Kody Voucherów nie łączą się z kodami rabatowymi oraz innymi kodami Voucherów. Możliwe jest wykorzystanie maksymalnie jednego kodu na jedno zamówienie.

V. Reklamacje.

Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną określoną w Regulaminie Sklepu Internetowego umieszczonym na stronie internetowej 

VI. Postanowienia końcowe.

 1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Vouchera.
 2. Zakup Vouchera przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Sklepie internetowym na stronie www.activus-sport.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.
 6. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie Sklepu internetowego i dotyczyć będą Voucherów zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.
Powiadom o dostępności Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Proszę zostawić swój prawidłowy adres e-mail poniżej.

No fields found, please go to settings & save/reset fields

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Zdjęcie
 • SKU
 • Rating
 • Cena
 • Magazyn
 • Dostępność
 • Koszyk
 • Opis
 • Treść
 • Waga
 • Wymiary
 • Dodatkowe informacje
Click outside to hide the comparison bar
Porównaj
Koszyk Zamknij